Home > כללי > יואב אנדי – ט' באב

תמיד בשיאו של הקיץ, שהוא שיאו של החופש הגדול אנו מתכנסים פנימה ומדברים על שנאת החינם שפשתה בעמנו והביאה לחורבן כל כך גדול. השנה שיאו של הקיץ אינו שיאו של החופש הגדול, אין מחנות קיץ, אין טיולים בעולם וכיו"ב, ורבים מאד מאיתנו ספונים בבתים ומתמודדים עם אי ודאות וחרדות. פתאום הניגוד בין ט' באב ובין החיים עצמם פחות מורגש, ולי באפן אישי הדבר מייצר תחושה אחרת.

חכמינו מלמדים אותנו להסתכל על האסונות הגדולים שלנו ולשאול מה השיעור הפנימי שאנו לומדים מהחורבן, לא מה עשו לנו, אלא מה אנו עשינו לעצמנו. זו שאלה שראוי שתהדהד בנו, אבל לא מה עשינו לעצמינו לפני 2000 שנה, אלא מה אנו עושים לעצמנו היום? ואם מביטים פנימה אפשר להציע שזה לא יהיה רק מבט על שנאת-חינם בתוך העם היהודי, לשנאת-חינם לצערנו אין גבולות.

בסיפור על קמצא ובר קמצא (בבלי, גיטין, נה ע"ב) מסופר על אדם שאוהבו היה קמצא ושונאו בר קמצא. קמצא בעברית זה חגב, מכאן שההבדל בין חגב ובן של חגב הוא הבדל דק כחוט השערה, אבל מסתבר שזה מספיק כדי לאהוב אחד ולשנוא את השני. מכאן עולה חשש שכאשר ההבדלים ביננו גדולים יותר – קל אף יותר לאהוב את האחד ולשנוא את האחר.

אני מבקש להזמין אתכם לערב מאד מעניין שאנו עורכים בזום – התוכנית היא שיחה בת שעה בה נדגיש את המאבק בישראל למען שוויון גזעי ותגובות יהודיות אמריקאיות לתנועת הצדק הגזעית. הדוברים באירוע הם עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, אפרת ירדאי, יו"ר אגודת יוצאי אתיופיה והרבה סטפני רוסקיי, דיקאנית בית המדרש ללימודי רבנות JTS בארה"ב. זו תהיה הזדמנות מרתקת לחלוק חוויות ולספק למשתתפים מידע ורעיונות שיכולים לעזור לכל אחד מאיתנו להבין את התפקיד שהיא או הוא יוכל למלא בבניית חברה ערכית ושוויונית יותר.

ממש נשמח שתצטרפו, אנו מרגישים זכות שיש לנו דוברים כל כך מעניינים.

ולסיום, על חודש אב נאמר "משנכנס אב ממעטין בשמחה" (תענית כ"ו, ע"ב), והחסידות מלמדת – משנכנס אב ממעטין (אבל) בשמחה! 

חודש משמעותי לכולנו,

יואב

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*