Home > Posts tagged "שינוי"

מדרשת חנתון מובילה קולות של שינוי

לקראת חג השבועות התקיים במדרשת חנתון אירוע מיוחד בסוגו. שיח חברתי של מגוון דוברים ודוברות בנושאים משמעותיים למציאות הישראלית, כמו שינוי חברתי, פלורליזם, מעמד האשה ושוויון.  בכירה באקדמיה הובילה שיח על מעמד האישה. רבנים מקשת הזרמים ביהדות התפלפלו בענייני...