Home > Posts tagged "קק"ל"
gender image

מכיניסטיות מדברות על מגדר

כל שנה, חניכי המכינה (המכיניסטים) בחנתון משתתפים בסדרות ניווטים. המכיניסטים מחולקים לקבוצות קטנות (חוליות), מקבלים אוכל ומפה ויוצאיםלנווט באזור מסוים בארץ. השנה החוליות חולקו לפי מגדר, לפי דרישת הקרן קיימת לישראל, שמסבסדת את סדרות הניווטים. שאלנו שתי מכיניסטיות מה...