Home > Posts tagged "פסח"

המלכוד שבחירות

מאת איתי קפסוטו, מנהל מכינת חנתון צוואה: מאת דב זמיר בשכבר הימים  אחר הצדק יצאתי לרדוף זועם ובלוי סות דלקתי אחריו בכנף בגדו כמעט נגעתי ירה לעברי מבט נזעף אסימון זרק לי וחמק   איני מתכחש אגל סודי לבתי ולא...

והיא שעמדה

מאת דר נירה נחליאל   לקראת ליל הסדר – מה חסר לך ולך בהגדה ובליל הסדר? (אולי יש עודף?…) לי חסרו דמויות – גיבורות הסיפור של יציאת מצרים, ובעיקר, חסרו לי קולות של נשים שמספרות, מפרשות וכותבות את הסיפור...

המסע לחירות – למה ואיך?

                                                                                                            ערב פסח, תשע"ח המסע לחירות – למה ואיך? מאת: אלעד ארנון חירות, חופש, הן צמד מילים בלתי מושגות שתמיד נמצאות שם, באופק, ואנחנו רוצים מאוד להגיע אליהן… האמנם? עד כמה הרצון שלנו להיות חופשיים כן ואמתי, מהי הדרך...

פסח ושחרור – ניקוי בית

בעוד כול אדם אחר עסוק בניקיון ביתו לחג הפסח, חניכי המכינה עסוקים בדאגה וטיפול בבתים של אנשים אחרים. מסורת זו – יום תיקון עולם – החלה לפני כמה שנים, כאשר חניכי המכינה החליטו ללכת לעיירות  וערים בסביבה ולהציע את...

מהרב יואב אנדי – על פסח וחירות

                                     פסח, סוריה ואנחנו – חג פסח תשע"ח כאשר אתה עבד, כאשר אתה כבול, הקריאה שלך לחירות היא מאד ברורה. אתה רוצה להיות חופשי! בעל זכויות! יש איזה חירות מצפונית ונפשית שאתה יכול לבטא את הקריאה שלך בלב שלם ואף...