Home > Posts tagged "בחירות"

אחרי הבחירות בארה"ב

אחרי הבחירות בארה"ב או מה שאני למדתי על שנאה, קיטוב חברתי, כאב וניסיון לפעול אחרת מהרב יואב אנדי הנה כמה שיעורים שלמדתי על קיטוב חברתי, מסע תעמולה רווי שנאה ובעיקר חברה שהולכת ונהיית מקוטבת. אולי בארה"ב אפשר ללמוד מהניסיון...