Home > Programs > חוצה גליל

0 Sponsors

$0

 

חוצה גליל

מדרשת חנתון הולכת איתכם בעקבות הסנהדרין – נודדת, מחדשת, חוצה זהויות ומתמודדת עם משברים

במסע נלך ביחד, נפגוש מקורות, נלמד מהשטח ונשמע אנשים מגוונים

מדרשת חנתון ממוקמת בגליל ורואה בו חומר יצירה אותו היא מבקשת ללמוד וממנו היא מקבלת השראה לפיתוח זהות מורכבת בסביבה מגוונת.

תוכנית חוצה גליל מציעה מפגש עם הגליל ליצירת שיח חי ומפרה, במטרה ליצור 'שיח זהות' לבירור והבנה של זהותנו האישית, החברתית והלאומית.

התוכנית כוללת מסע לאורך "שביל הסנהדרין" – שביל באורך 70 ק"מ שחוצה את הגליל, מבית שערים ועד טבריה.

כל יום בתוכנית מוקדש לנושא מוגדר בהתאמה לאתרים שבמסלול, וכולל לימוד פעיל וקבוצתי, סיור באתרים, למידה מהשטח בדרכים חדשניות, ומפגש עם דמות השראה.

התוכנית בנויה באופן מודולרי, ותאפשר בהמשך פיצול לימים בודדים לאורך השנה, לקבוצות מגוונות.

ההשתתפות כרוכה בתשלום 50 ש"ח ליום.

כללי ההתנהלות כפופים להנחיות הקורונה. ההשתתפות מותנית בהצגת תו ירוק, או אישור עדכני לבדיקת קורונה שלילית.

יש להגיע למסע בנעלי הליכה מתאימות, שלושה ליטר מים לפחות ואוכל ליום הליכה.

נדרשת כשירות פיזית ובריאותית להליכה.

לתשומת לב! המארגנים אינם אחראים לביטוח הצועדים. ההרשמה כרוכה בהצהרת בריאות.