קבוצות רבות של תיכוניסטים יהודים מרחבי העולם מגיעות לישראל במשך הקיץ. חלקן ללימודים, חלקן לעבודה, לטיולים ולכיף ישראלי. חלק מקבוצות אלה מגיעות למרכז החינוכי לסמינר בן שלושה ימים העוסק בתיקון עולם הלכה למעשה.

לצד התנדבות במקומות שונים בגליל, אצל יהודים וערבים, אצל מבוגרים וצעירים, אנו לומדים על משמעות תיקון העולם במקורות יהודיים. אנו שואפים שהמשתתפים יתרמו לסביבתם כאן בישראל ושייקחו איתם חזרה לביתם את ההבנה הדתית פילוסופית של אחריות חברתית ומקומו של הפרט בעולם.

IMG_20130703_140904IMG_20130721_165527IMG_20130702_110942