שנה ב מכינת חנתון   

"היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד נשאלה שאלה זו בפניהם:

 תלמוד גדול או מעשה גדול?

 נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול 

נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה"

מסכת קידושין דף מ עמוד ב'

 

אנו במרכז החינוכי בחנתון מאמינים שיש ערך רב בלימוד הפועל לטובת שינוי ולא לימוד הנשאר רק במרחב בית המדרש. מתוך תפיסה זו הקמנו את תוכנית שנה ב' של מכינת חנתון. תוכנית המשלבת לימוד משמעותי התומך בעשייה חברתית במישורים שונים. תוכנית שנה ב של מכינת חנתון מבוססת על ערכים של למדנות ועשייה.

למדנות

הלמדנות באה לידי ביטוי ביומיים וחצי של לימודים הממוקדים בנושאים הבאים: הומניזם, ציונות ויהדות.  שיטת הלמידה בתוכנית הינה שיעורי עומק הכוללים מרחב ללמידה בזוגות מונחית. בנוסף בתוכנית קיים מרכיב של מחקר אישי המלווה על ידי הצוות.

עשייה

346b4b1d-7d94-490a-9a04-0af5378b4f44העשייה באה לידי ביטוי ביומיים של אקטיביזם שבועי. במהלך היומיים הללו חניכי התוכנית עובדים על פרויקט אישי לבחירתם המקדם שינוי ויוזמה חברתית. בנוסף החניכים עובדים ביחד עם עמותות המקדמות שינוי חברתי בחברה הישראלית בדגש על שינוי פרלמנטרי.

מרכיבים נוספים הקיימים בתוכנית הינם ניהול עצמי וחיי קבוצה.  הניהול העצמי בא לידי ביטוי בניהול משק בית של התוכנית (בישול, ותקציב הזמנות), וניהול זמני עבודה אישיים על הפרויקטים האישיים השונים. חיי הקבוצה באים לידי ביטוי בחיים משותפים של קבוצה אינטימית ובניית ערבי תרבות ושיחות קבוצה.

"לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים מודאגים ואכפתיים יכולה לשנות את העולם; למעשה זה הדבר היחיד שאי פעם הביא לשינוי."                                 

מרגרט מיד

למידע על תכנית שנה ב': איל ayal@echannaton.org