המרכז החינוכי בחנתון מארח תכנית שנתית לנוע"ם, תנועת הנוער של התנועה המסורתית. המנהיגות הנבחרת של נוע"ם מבלה עשרה שבועות בסיום המסלול הטרום צבאי בחנתון. התכנית כוללת לימודי יהדות עם אימון מתקדם למנהיגות  והתנדבות במוסדות וקהילות באזור. במהלך השירות הצבאי ולאחריו בוגרי התכנית מדריכים בנוע"ם את הדורות הבאים. התכנית, הכוללת בין 20 ל30 חניכים בשנה, נתפסת כתכנית עילית, ומתבצעת בשיתוף פעולה בין חנתון לתנועה המסורתית.

גראין לביא אוגוסט 2016

גראין לביא אוגוסט 2016