המרכז החינוכי מבקש להיות בית לימודי ובמה חוויתית ליצירה יהודית וליוצרים יהודיים המבקשים לעסוק בסוגיות שונות של זהות יהודית-ישראלית, רוחניות יהודית ויצירה יהודית על שלל סוגיה.

מטרת המרכז היא להשפיע על זהותה היהודית-ישראלית של החברה הישראלית ועל חיבורו של העם היהודי בתפוצות עם החברה בישראל. המרכז החינוכי מכוון לעשות זאת על ידי יצירת חוויות רוחניות דתיות וטיפוח מנהיגות צעירה. כמרכז שעוסק ביהדות אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם שכנינו הערבים בגליל בלימוד משותף ובנייה משותפת .

המרכז החינוכי, השוכן בקיבוץ חנתון בגליל, רואה עצמו כבבואה של הקהילה הייחודית בה הוא חי וכמרכז המתייחס למיקומו בגליל לא כמיקום גיאוגרפי מקרי אלא כ"חומר יצירה" בו הוא מבקש לעסוק, לחנך ולעבוד על פי עקרונות היהדות, הטבע והשלום. המרכז החינוכי רואה בחשיבות רבה את עבודתו עם יהדות התפוצות והפצת תכנים על ציון וציונות.

המרכז החינוכי קשור בקשר מיוחד עם התנועה המסורתית. יחד עם זאת הוא משמש כעמותה עצמאית המבקשת לפנות לחברה הישראלית ולעם היהודי כולו על שלל רבדיו. המרכז החינוכי רואה עצמו, בצניעות המתבקשת, כחוליה בשרשרת היצירה היהודית המתחדשת בגליל זה אלפי שנים ומרגיש כי לו הזכות והחובה לעשות כן .

יחד עם היותו "בית" השאיפה של המרכז היא להוציא את "רוח חנתון" אל מחוץ לגבולות הקיבוץ, תוך מאמץ להיות קול נוכח ומשפיע בשיח היהודי המתקיים בארץ.