Home > כללי > מדרשת חנתון מובילה קולות של שינוי

לקראת חג השבועות התקיים במדרשת חנתון אירוע מיוחד בסוגו. שיח חברתי של מגוון דוברים ודוברות בנושאים משמעותיים למציאות הישראלית, כמו שינוי חברתי, פלורליזם, מעמד האשה ושוויון. 

בכירה באקדמיה הובילה שיח על מעמד האישה. רבנים מקשת הזרמים ביהדות התפלפלו בענייני דת ומדינה. המשורר שלומי חתוכה הקריא שירה נוקבת על פערים חברתיים. ראשי מכינות דיברו על צו השעה בחינוך למנהיגות. שיח בין דורי בין ותיקת היישוב לחניכת המכינה בליווי שירי ארץ ישראל שאוהבים לאהוב. 

חזון חברת המופת מתהווה במדרשה בגליל. במקום שרוצה להוביל שינוי חברתי ולחנך את הדור הצעיר למנהיגות, סובלנות, אהבת הארץ וקבלת האחר.

ראשי מכינות (מימין לשמאל): ג'וני ויין - קול עמי; איתי כפסוטו - חנתון; עמיחי שיקלי - תבור

ראשי מכינות (מימין לשמאל): ג'וני ויין – קול עמי; איתי כפסוטו – חנתון; עמיחי שיקלי – תבור

מדרשת חנתון שמחה להיות חלק משיח משמעותי של מעשה בגליל המשלב בין התיישבות, התחדשות יהודית, לימוד מעמיק ועשייה חברתית.

וזוהי רק ההתחלה נמשיך לארח פאנלים חברתיים ומפגשי שיח שיעוררו לעשייה ושינוי חיובי לכיוון הגשמת חזון חברת המופת של סובלנות, מודעות לסביבה, דאגה לזולת וקבלת האחר. 

"אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי" אמר המשורר, אז למה לא נעשה פה טוב יותר גם היום.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*