Home > כללי > כתב העת "מצפה" – נירה נחליאל

מצפה הוא מקום גבוה שממנו אפשר להשקיף למרחק. בחרנו בשם זה לכתב העת החדש של מדרשת חנתון, כי דרכו אנחנו מבקשים לשלב בין המבט הצופה למרחוק ובין זה הפוסע על קרקע המציאות.

מִצְפֶּה שואף להיות בית לרב-שיח רוחני ואינטלקטואלי חי ונוגע בסוגיות חיינו בישראל, תוך התמקדות בתחום החינוך לחיים יהודיים רבגוניים, הומניסטיים וציוניים, ברוח מדרשת חנתון. מִצְפֶּה הוא גם ראשי תיבות של מנהיגות, ציונות, פלורליזם והומניזם – אבני היסוד של מדרשת חנתון שבהן אנחנו מבקשים לבנות, נדבך על-גבי נדבך, בית מעורר תקווה בהווה חיינו המורכב ולמען העתיד.  

קרה או לא קרה? ההיית או חלמנו חלום? כך נשאל את עצמנו בהשתאות אחרי ימי הסגר של מגפת הקורונה.

כך גם מקובל לשאול על מיתוסים, שהם סיפורים מכוננים בתרבויות שונות, כולל זו שלנו. אבל אולי זו לא השאלה הנכונה, שכן אם אכן קרו הדברים בדיוק כמסופר, הרי שהם היסטוריה ולא מיתוס. אז מה הופך מיתוס לכזה? האם הוא חייב להיות סיפור, אגדה, לא אמיתי? או שהאמון שלנו במעשה והחזרה אליו שוב ושוב הופכות אותו מהיסטוריה למיתוס?

גיליון זה מציע להתבונן על מיתוסים בתרבותנו – היהודית והציונית, ולשאול מה משמעותם בשבילנו היום. האם אנחנו רוצים לערער על תקפותם במבט מפוכח ורציונלי, או דווקא לחזור אליהם ולהבין את תפקידם ככאלה שמכוונים אותנו לחזון מלכד, למשמעות ולעשיה ראויה הנשענת על הערכים שהם משקפים ומטמיעים בנו? מאמרי הגיליון ישאלו גם מה עושים כאשר אנחנו מזהים פער בין אותם ערכים ובין ערכינו היום.
 
גיליון זה יהיה זמין לרכישה דרך הלינק: https://www.mitzpehannaton.org/product-category/all-products/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*