Home > כללי > יהדות, תרבות והשפה העברית
איילה באוגנדה מלמדת את השפה העברית

יהדות, תרבות והשפה העברית

מאת איילה שרל-פוקס*

בשנתיים האחרונות, מאז שחרורי מצה"ל, לימדתי אוכלוסיות שונות עברית. טסתי למשלחת של הסוכנות היהודית והצבא למחנה קיץ ברמה בנייק בניו יורק, ושם הדרכתי בתור מדריכה בתכנית 'שער', תכנית שבה המדריכים מדברים אך ורק עברית עם החניכים שלהם, במטרה ללמד את החניכים עברית מדוברת. זאת הייתה ראשית דרכי בהתעניינות בהתפתחות שפה. למדתי ששפה היא הרבה מעבר למילים. הבנתי ששפת גוף והבעות פנים שוות ערך למילים שאני אומרת, וראיתי את נפלאות חינוך הבלתי פורמלי גם בתחום לימוד שפה.

בעקבות חוויה מעצימה זו במחנה הקיץ, נשארתי בניו יורק לעבוד במשך שנה. עבדתי בתור סעיית למורה לעברית בכיתה א' בבית ספר יהודי, בית ספר SAR. בחוויה זו נחשפתי לחינוך לשפה באופן פורמלי. זכיתי לעבוד עם מורה עם 30 שנות ניסיון בתחום, אשר עודדה אותי ונתנה לי הרבה כלים בחינוך והענקת שפה לילדים. 

 בשנה האחרונה, מאז חזרתי לארץ, התנדבתי ב JACC, המרכז האפריקאי בירושלים, בתור מורה לעברית למבקשי מקלט ממדינות אפריקאיות. חוויה משמעותית ומאתגרת. מחוויה זו למדתי ששפה היא הרבה מעבר למילים, לשפת גוף ולהבעות פנים. שפה מורכבת גם מתרבות ומושפעת ממנה. הבנתי שפער בשפה הינו קשור לא רק בפער באוצר מילים, אלה פער גם בתרבות. בתרבות אחת שפת גוף או הבעת פנים מעבירה מסר אחר מתרבות אחרת. 

חוויה חדשה באוגנדה

כל החוויות האלו הובילו אותי לחוויה שאני נמצאת בה כרגע, אך אין דבר שיכל להכין אותי לחוויה זו. אני עכשיו מתנדבת בתור מורה לעברית מדוברת ונציגה של נוע"ם עולמי (ארגון עולמי לנוער קונסרבטיבי) בקהילת האבאיודיה, קהילה יהודית- קונסרבטיבית באוגנדה. אני מלמדת עברית מדוברת באופן פורמלי למבוגרים ובאופן בלתי פורמלי לילדים. בנוסף, אני מייצגת את נוע"ם עולמי, ומתחילה להנחיל מושגים בחינוך בלתי פורמלי ללמידת ערכים ביהדות קונסרבטיבית, בתקווה שיפתח פה באוגנדה סניף של נוע"ם. למרות השוני התרבותי ביני לבין קהילה זו, אני מגלה קווי דמיון רבים. אני גרה בתוך קהילה קונסרבטיבית, שלכאורה מאוד דומה לבית שגדלתי בו. בנוסף לקווי דמיון במנהגים דתיים, אחת השפות המדוברות ביותר בקהילה זו הינה אנגלית, השפה המדוברת בבית שגדלתי בו.

למרות הדמיון, התרבות הינה כל-כך שונה שגם כאשר התרבות הלשונית זהה, השפה התרבותית רחוקה מאוד משלי. 

החוויה כאן מעצימה את הידע שצברתי בהענקת שפה ובחינוך,  ומחדדת בעיניי את משמעות השפה. איך היא מושפעת מתרבות, אך גם איך היא משפיעה על תרבות.  הענקת השפה העברית לקהילה פה באוגנדה, מעמיקה את הקשר שלהם ליהדות ולישראל. אני זוכה להיות חלק מהתפתחות הידע שלהם בתחום ישראל והשפה עברית. אני לומדת הרבה משליחות זו, על תרבות, שפה, חינוך, יהדות וקהילה, וגאה לקחת חלק משמעותי בחיים היהודים בקהילה זו.

 

*איילה גדלה בירושלים והינה בוגרת מחזור ב' של מכינת חנתון.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*