חברי הוועד המנהל:

פרופ' ישראל לוין

הרב ד"ר איתן שיקלי

רו"ח סטיב גריי

אמילי לוי-שוחט

הרב אנדי סאקס

רו"ח מורי שניידר