חברי הוועד המנהל:

הרב ד"ר איתן שיקלי

רו"ח סטיב גריי

הרבה נטלי לסטרג'ר

ג'וש סיגל

פרופ' דוד זיסנויין